15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Odhumusowywanie, przygotowanie wjazdów i zjazdów tymczasowych z terenu budowy oraz karczowanie roślinności kolidującej z powstającą drogą. Rozpoczęcie prac budowlanych przy infrastrukturze mostowej inwestycji.

Komentowanie jest zablokowane.