11 maja 2018

11 maja 2018

11 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Prace gruntowe – odhumusowywanie , przeprowadzenie prac porządkowych na obiekcie leśniczówki. Prace fundamentowe przy obiektach mostowych. Dalszy ciąg przygotowania wytwórni mas bitumicznych. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Lipno prowadzącej przez objazd (by-pass).

Komentowanie jest zablokowane.