25 maja 2018

25 maja 2018

25 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac przy odhumusowaniu fragmentów projektowanej drogi S5, Wykonanie wykopów i rozbiórki drogi DK5 na odcinku przy obiekcie 34.05. Prace porządkowe na terenie budowy poprzez wywóz odpadów po ścince drzew oraz oczyszczanie dróg z powodu nawiewanego z terenu budowy piasku. Prace przy fundamentach podpór P1 i P2 obiektu 31.20.  Zakończenie prac na części stanowisk archeologicznych.

Komentowanie jest zablokowane.