03 czerwca 2018

03 czerwca 2018

3 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych: odhumusowywanie, wykonanie wykopów oraz wzmocnienia nasypów. Prace przy konstrukcjach mostowych: między innymi betonowania filarów czy wykonywanie wykopów pod fundamenty. Roboty przy fundamentach przepustów. Przebudowa kolizji teletechnicznych oraz gazowych. Dalszy ciąg prac archeologicznych na projektowanym węźle Lipno

 

Komentowanie jest zablokowane.