17 czerwca 2018

17 czerwca 2018

17 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych: odhumusowanie, wykopy, nasypy, wymiana gruntu pod nową drogę S5. Wykonano również roboty ziemne(wykopy przy podporach) przy obiektach mostowych. Realizowano także przebudowy kanalizacji deszczowej, melioracji, teletechniki, energetyki oraz wodociągów. Dalszy ciąg prac archeologicznych na węźle Lipno.

Komentowanie jest zablokowane.