22 czerwca 2018

22 czerwca 2018

22 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac drogowych: odhumusowanie, wykonanie nasypów i wykopów, wykopanie rowów wzmacnianie podłoża na projektowanej drodze S5. Wykopy przy obiektach mostowych, prace fundamentowe przy podporach tychże obiektów. Kontynuacja przebudowy kolizji: kanalizacji deszczowej, branży wodociągowej oraz energetycznej. Trwają prace archeologiczne przy nowoprojektowanej drodze. W dniu 18.06.2018r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na istniejącej drodze S5, stanowiącej obwodnicę miasta Śmigla km 243+165-246+165.

Komentowanie jest zablokowane.