13 lipca 2018

13 lipca 2018

13 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Prace ziemne w pasie drogowym nowoprojektowanej drogi S5 w skład których wchodzą odhumusowanie, wykonywanie wykopów, nasypów oraz rowów. Ponadto dokonano odwodnienia nawierzchni pod nową drogę. Kontynuacja prac na 8 z 21 obiektów mostowych, prace przy fundamentach oraz podporach w postaci wykopów, szalowań oraz zbrojenia konstrukcji betonowych. Dalszy ciąg przebudowy kolizji deszczowej oraz wodociągowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne

Komentowanie jest zablokowane.