27 lipca 2018

27 lipca 2018

27 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy drodze S5. Wykonano odhumusowywanie, wykopy, nasypy, wymiany gruntów oraz zagęszczenia podłoża na wszystkich trzech sekcjach realizowanej inwestycji drogowej. Obecnie trwają prace na 8 z 22 obiektów mostowych, głównie trwają prace fundamentowe, zbrojeniowe przy podporach konstrukcji mostowych, ponadto trwają prace przy przepustach. W trakcie są także przebudowy kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Komentowanie jest zablokowane.