18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wzmocnienie warstw nasypów czy zagęszczenia gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach mostowych oraz przepustach. Głównym frontem robót są prace przy podporach oraz fundamentach obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, deszczowe czy gazowe.

Komentowanie jest zablokowane.