24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na projektowanej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia i odhumusowywaniu fragmentów w głównym ciągu trasy S5. Pracę trwają na 10 obiektach mostowych oraz przepustach, głównym frontem prac jest deskowanie, szalowanie, betonowanie i zbrojenie fundamentów oraz podpór nowopowstającej infrastruktury. Wśród przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: deszczową, gazową oraz energetyczną.

Komentowanie jest zablokowane.