31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac na wszystkich trzech sekcjach projektowanej drogi S5. Wśród wykonywanych prac wyróżnić można: wykonanie wymiany gruntów, wykopów i nasypów warstw ulepszonego podłoża, w dalszym ciągu trwają prace przy odhumusowaniu odcinków zwolnionych z badań archeologicznych. Na obiektach mostowych trwają prace przy podporach oraz ustrojach nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji są: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne i deszczowe. W dniu 28.08.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku DK5 na obwodnicy Śmigla w km DK5 246+550.

Komentowanie jest zablokowane.