23 września 2018

23 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych. Roboty koncentrują się na betonowaniu podpór oraz fundamentów obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Komentowanie jest zablokowane.