12 października 2018

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, wykonywano prace ziemne w postaci odhumusowania, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Ponadto prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5:

– dolna i górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

– warstwa odsączająca

Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór oraz wykonaniu zasypek fundamentów. Przy obiektach przy których dopiero rozpoczęto prace trwają roboty palowe. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Komentowanie jest zablokowane.