23 listopada 2018

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na nowej drodze S5. Kontynuowane są prace ziemne nasypowo/wykopowe na sekcji I, II, III. Trwają prace przy wymianach gruntu. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych nowej trasy, prace koncentrują się na wykonaniu warstw ulepszonego podłoża(dolnej i górnej), warstwy odsączającej, mrozoochronnej , warstwy wiążącej betonu asfaltowego, warstwy wiążące WMS czy podbudowy z kruszywa łamanego 0/45. Realizowane są również prace na 17 obiektach mostowych (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej). Prace koncentrują się na montażu ustrojów nośnych, betonowaniu podpór oraz fundamentów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Komentowanie jest zablokowane.