30 listopada 2018

30 listopada 2018

30 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem, wykopami, nasypami oraz wymianami gruntów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, warstwy podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza WMS, warstwa wiążąca WMS czy warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W. Aktualnie Trwają prace na 17 obiektach mostowych z 22 obiektów (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej), głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Komentowanie jest zablokowane.