22 luty 2019

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie, w minionym tygodniu wzmacniano oraz osuszano warstwy nasypu, wykonywano skarpy, pobocza i ściek monolityczny na S5. Ponadto odwadniano teren budowy. W ubiegłym tygodniu wykonywano prace na 16 obiektach wśród wykonywanych robót wykonywano:

– montaż rusztowań ustroju nośnego

– montaż deskowania ścian konstrukcji ramy

– montaż zbrojenia ścianek zaplecznych i konstrukcji ramy

– betonowanie fundamentów i słupów obiektów i ścianek zaplecznych

– wykonanie zasypki podpór

W zakresie robót branżowych wykonywano zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową i sanitarną oraz usuwano kolizje elektroenergetyczne.

Komentowanie jest zablokowane.