08 marca 2019

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, wykonywano nasypy oraz dolne i górne warstwy ulepszonego podłoża oraz ściek trójkątny. W zakresie robót mostowych trwają prace na 17 obiektach, gdzie wykonywany jest pełen zakres prac od robót przy fundamentach, podporach i ustroju nośnym. Kontynuowane są roboty związane z przebudową urządzeń energetycznych , teletechnicznych i gazowych. Ponadto prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających.

Komentowanie jest zablokowane.