26 maja 2019

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe, wymiany gruntów ponadto umacniane są skarpy i rowy. Wykonywano także warstwy konstrukcyjne pod nową drogę S5 dolną i górną warstwę ulepszonego podłoża czy podbudowę zasadniczą 0/45. Prowadzone były także roboty bitumiczne. W zakresie prac mostowych trwają roboty na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac było zbrojenie i szalowanie ustrojów nośnych, dogęszczanie zasypek za podporami czy montaże murów oporowych na obiektach. W ramach robót branżowych wykonywano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, instalację towarzyszącą MOP, kanalizację deszczową, meliorację i drenaż.

Komentowanie jest zablokowane.