26 maja 2019

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowały się one na robotach wykopowo/nasypowych oraz wykonaniu warstw konstrukcyjnych:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej

– górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa mrozoochronna

– warstwa wiążąca

– podbudowa z kruszywa łamanego

W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac są między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych oraz montaż murów oporowych Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje wodociągowe oraz gazowe. Prowadzono także prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanalizacją sanitarną, deszczową, melioracją oraz drenażem.

Komentowanie jest zablokowane.