03 maja 2019

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robot ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prac wykopowo-nasypowe. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą mrozoochronną
– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm
– podbudową z kruszywa łamanego 0/45
– ściekiem monolitycznym metodą ślizgową
– podbudową AC 22 P
– podbudową zasadniczą WMS
– warstwą wiążącą WMS

Prowadzono roboty mostowe na 20 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– wykonywanie murków oporowych
– roboty zbrojarskie podpór
– Wykonano zasypki fundamentów
– przygotowano podłoże pod UN

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace związane z kolizją wodociągową, gazową. Ponadto prowadzone były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz drenażem.

Komentowanie jest zablokowane.