10 maja 2019

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano prace wykopowo-nasypowe oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 20 obiektach wśród prowadzonych prac wchodziły np. betonowanie konstrukcji ramy, zasypki i montaż murów oraz podparcie i deskowanie ustroju nośnego. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizji teletechnicznej.

Komentowanie jest zablokowane.