24 maja 2019

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu realizowane są prace wykopowo-nasypowe. W ramach robót związanych z konstrukcją nawierzchni wykonywano:
2
– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– warstwę odsączającą

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściek monolityczny

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P,

– warstwą wiążąca podbudowy z AC WMS 16W.

Kontynuowane są ponadto prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac jest np. umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych czy desek gzymsowych na obiektach. Wykonawca wykonuje zbrojenie kap chodnikowych oraz deskowanie ustroju nośnego. Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kolizjami gazowymi, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz roboty drenarskie.

Komentowanie jest zablokowane.