31 maja 2019

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty związane z wykopami i nasypami na drodze S5. Ponadto trwają prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolna warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą odsączającą

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściekiem monolitycznym

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwą wiążącą podbudowy z AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są roboty związane z umocnieniem stożków i montażem schodów skarpowych, montażem kolektorów odwodnienia, czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu.

Trwają ponadto prace w zakresie robót branżowych między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Komentowanie jest zablokowane.