07 czerwca 2019

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z wykopami i nasypami na drodze S5, kontynuowane są prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą odsączającą
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm
– warstwą podbudowy AC WMS 16P
– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W zakresie prac mostowych roboty wykonywane są na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są prace związane z umocnieniem stożków i montażem paneli murów oporowych czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu. Układane i montowane są także krawężniki kamienne.

W ramach robót branżowych kontynuowane są prace między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Komentowanie jest zablokowane.