14 czerwca 2019

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, wykonywano prace związane z wykopami i nasypami oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni takich jak:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm

– warstwą podbudowy AC WMS 16P

– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 18 obiektach wśród prowadzonych prac były między innymi prace związane z profilowaniem stożków, montażem deskowania i zbrojenia kap chodnikowych czy wykonywaniem zasypek murów oporowych. Skuwane są także głowice pali fundamentowych.

Prowadzono również prace związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką, melioracją, kanalizacją sanitarną oraz deszczową

Komentowanie jest zablokowane.