21 czerwca 2019

21 czerwca 2019

21 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe na drodze S5, w dalszym ciągu trwają prace konstrukcyjne nawierzchni, wykonywana jest:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm,

– górna warstwa podbudowy zasadniczej WMS

– ściek monolityczny,

– warstwa wiążąca podbudowy

Trwają roboty mostowe na 21 z 22 obiektów drogi S5, wśród wykonywanych prac są np. wykonywanie zasypek za podporami czy betonowanie oczepów podpór, . W zakresie robót branżowych wykonywano prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.