28 czerwca 2019

28 czerwca 2019

28 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykopowo-nasypowe. W zakresie konstrukcji drogi wykonywane są następujące warstwy:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– Warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W Ponadto trwają prace przy humusowaniu oraz montażu barier w pasie rozdziału. Montowane są także bariery w poboczach oraz ekrany akustyczne.

W dalszym ciągu prowadzone są prace na 21 z 22 obiektów mostowych, wśród wykonywanych prac było umacnianie stożków, zbrojenie kap chodnikowych czy szalowanie ścianek żwirowych. Trwały ponadto prace przy płytach przejściowych.

Wśród robót branżowych roboty koncentrowały się na pracach dotyczących oświetlenia, zasilania teletechniki, kanału technologicznego, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu.

Komentowanie jest zablokowane.