05 lipca 2019

05 lipca 2019

5 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu realizowane są prace wykopowo-nasypowe. W ramach robót związanych z konstrukcją nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściek monolityczny

– warstwą wiążąca podbudowy z AC WMS 16W.

Kontynuowane są ponadto prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac jest np. umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych czy desek gzymsowych na obiektach. Wykonawca wykonuje zbrojenie kap chodnikowych oraz deskowanie ustroju nośnego. Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.