18 lipca 2019

18 lipca 2019

18 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty nasypowe na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych wykonywano stożki nasypowe, mury oporowe, zasypki podpór oraz montowano bariery na obiektach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową

Komentowanie jest zablokowane.