04 października 2019

04 października 2019

4 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego

Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:

– wykonanie płyt przejściowych na obiektach

– hydrofobizacja

– umacnianie stożków

Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Komentowanie jest zablokowane.