25 października 2019

25 października 2019

25 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich pozostałych do wykonania asortymentach robót projektowanej trasy:

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

Wykonywano ponadto prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z montażem balustrad przy schodach skarpowych czy ułożeniem izolacji termozgrzewalnej czy asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.