08 listopada 2019

08 listopada 2019

8 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi S5. Trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej AC WMS oraz warstwy ścieralnej SMA. Ponadto wykonywano roboty wykończeniowe montowano bariery stalowe, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenia.

W zakresie prac związanych z obiektami mostowymi wykonywano roboty takiej jak:

– izolacje termozgrzewalne na ustrojach

– warstwy ochronne izolacji ustrojów

– warstwę ścieralną SMA na obiektach

– przeciwspadki z asfaltu lanego

Wykonywano również roboty związane z branżami:

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa zbiorników retencyjnych

– Budowa kanału technologicznego

– Budowa drenażu w pasie rozdziału

– Przebudowa kolizji drenarskich

– Przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej

– Budowa oświetlenia drogowego

– Budowa zasilania elektroenergetycznego

Komentowanie jest zablokowane.