13 grudnia 2019

13 grudnia 2019

13 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Ukończono prace drogowe na ciągu głównym trasy S5. Na ukończeniu są prace związane z bieżącym utrzymaniem oraz porządkowaniem terenu przyległego do drogi. Kontynuowane są ostatnie odbiory obiektów inżynierskich w ciągu dróg serwisowych. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Komentowanie jest zablokowane.