17 stycznia 2020

17 stycznia 2020

17 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty poprawkowe związane z ogrodzeniem trasy głównej oraz prace na drogach serwisowych. Zakończono prace związane z umocnieniami cieków pod obiektami. W dalszym ciągu trwają roboty przy kanalizacji deszczowej, oświetleniu oraz monitoringu/

Komentowanie jest zablokowane.