1 lutego 2020

1 lutego 2020

1 lutego 2020
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty związane z ogrodzeniem trasy głównej na drodze S5 oraz drogi serwisowe w zakresie barier w poboczu i ekranów akustycznych. Kontynuowane są również roboty związane z monitoringiem, kanalizacją deszczową, melioracją, oświetleniem.

Komentowanie jest zablokowane.