28 lutego 2020

28 lutego 2020

28 lutego 2020
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace uzupełniające ogrodzenie przy drodze ekspresowej S5. Kontynuowanej są również prace związane z nasypami przy trasie głównej oraz konstrukcją dróg serwisowych. Zakończono zasadnicze roboty związane z obiektami inżynierskimi, wydawane są 2 ostatnie decyzje pozwolenia na użytkowanie dla obiektów w ciągu dróg serwisowych. W dalszym ciągu trwają prace związane z oświetleniem, monitoringiem oraz odwodnieniem.

Komentowanie jest zablokowane.