06 marca 2020

06 marca 2020

6 marca 2020
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty w zakresie ogrodzenia montażu furtek i bram, w dalszym ciągu trwają prace brukarskie oraz przy umocnieniu ekranów akustycznych. Ponadto wykonywane jest humusowanie skarp nasypu, oraz trwają roboty przy nawierzchni ciągów pieszo rowerowych oraz warstwach wiążących i ścieralnych na drogach poprzecznych. Jednocześnie kontynuowane są prace naprawcze. W zakresie robót branżowych wciąż trwają prace przy monitoringu, kanalizacji deszczowej, melioracji i oświetleniu.

Komentowanie jest zablokowane.