03 kwietnia 2020

03 kwietnia 2020

3 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążącej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto układano krawężniki oraz montowano ogrodzenia i furtki przy trasie głównej. Na dwóch obiektach trwają prace poprawkowe i wykończeniowe. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej – prace wykończeniowe i porządkowe, monitoringu układanie linii światłowodowej oraz melioracji wykonanie faszyny na rowach.

Komentowanie jest zablokowane.