10 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano prace przy warstwie ścieralnej, wiążąca oraz podbudowie z kruszywa łamanego. Trwają prace poprawkowe i wykończeniowe na trzech obiektach. Kontynuowane są ponadto roboty branżowe związane z kanalizacją deszczową, monitoringiem i melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.