03 maja 2020

03 maja 2020

3 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W zakresie prac drogowych układano warstwę wiążącą oraz ścieralną na drogach serwisowych, ponadto wykonywano obrzeża i kostki betonowe, w dalszym ciągu uzupełniano humus na skarpach. Trwają prace przy obiektach inżynierskich wśród wykonywanych prac były montaże furtek, hydrofobizacja podpór oraz spoinowanie desek gzymsowych. Kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.