08 maja 2020

08 maja 2020

8 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty drogowe związane z uzupełnieniem humusu na skarpach w ciągu drogi S5. Ponadto wykonywano umocnienie oraz odmulanie rowów. W zakresie robót mostowych uzupełniano kostkę na stożkach na węźle Kościan Południe. Prowadzono ponadto prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji i przebudowie kolizji wodociągowej.

Komentowanie jest zablokowane.