05 czerwca 2020

05 czerwca 2020

5 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie nawierzchni poboczy dróg serwisowych, uzupełniano także humus na skarpach na trasie S5. Ponadto prowadzono prace porządkowe, montowano płotki herpetologiczne oraz dostarczano materiał na potrzeby prac związanych z konstrukcją dróg serwisowych. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.