12 czerwca 2020

12 czerwca 2020

12 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W dalszym ciągu realizowane są roboty na drogach serwisowych oraz prace porządkowe na drodze S5. W zakresie robót mostowych umacniano faszyną cieki pod obiektami. Ponadto prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.