20 czerwca 2020

20 czerwca 2020

20 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty w zakresie profilowania i zagęszczenia nawierzchni dróg serwisowych, pracach pielęgnacyjnych na skarpach nasypów i wykopów oraz w dalszym ciągu prowadzono prace porządkowe. Prowadzono również prace naprawcze drenażu w pasie rozdziału oraz roboty melioracyjne.

Komentowanie jest zablokowane.