26 czerwca 2020

26 czerwca 2020

26 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty w zakresie profilowania i zagęszczenie na pasach technologicznych i drogach serwisowych, w dalszym ciągu trwają prace porządkowe. W zakresie robót branżowych prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową, gazociągiem, melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.