10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z profilacją skarp oraz dróg serwisowych, wykonywane są także prace wykończeniowe, pielęgnacyjne oraz porządkowe. Kontynuowane są ponadto prace związane z monitoringiem wizyjnym, gazociągiem oraz melioracją.

Komentowanie jest zablokowane.