17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Na ukończeniu są roboty na odcinku S5. Ostatnie realizowane prace:

– oznakowanie poziome,

– odmulanie przepustów drogowych

– zagęszczanie kruszywa w pasie technologicznym. – prace pielęgnacyjne

– prace wykończeniowe

– prace porządkowe.

Zasadnicza cześć prac na odcinku została zakończona.

Komentowanie jest zablokowane.