Autor Archiwum arkadiusz fiter

Postep prac #9

26 października 2017
/ / /
Comments Closed

Wydanie w dniu 26 października 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO tj. od km 33+899,20 do km 34+618,75 (znak nr: IR-III.7820.15.2017.2).

Czytaj więcej

26 października 2017

26 października 2017
/ / /
Comments Closed

Wydanie w dniu 26 października 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 15/2017 w zakresie węzła LIPNO tj. od km 33+899,20 do km 34+618,75 (znak nr: IR-III.7820.15.2017.2).

Czytaj więcej

8 maja 2017

8 maja 2017
/ / /
Comments Closed

8 maja 2017 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S5 Poznań – Wrocław odcinek węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko.

Czytaj więcej

26 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017
/ / /
Comments Closed

26 kwietnia 2017 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S5 Poznań – Wrocław w zakresie budowy węzła Lipno.

Czytaj więcej