Autor Archiwum arkadiusz fiter

17 lipca 2020

17 lipca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Na ukończeniu są roboty na odcinku S5. Ostatnie realizowane prace:

– oznakowanie poziome,

– odmulanie przepustów drogowych

– zagęszczanie kruszywa w pasie technologicznym. – prace pielęgnacyjne

– prace wykończeniowe

– prace porządkowe.

Zasadnicza cześć prac na odcinku została zakończona.

Czytaj więcej

10 lipca 2020

10 lipca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z profilacją skarp oraz dróg serwisowych, wykonywane są także prace wykończeniowe, pielęgnacyjne oraz porządkowe. Kontynuowane są ponadto prace związane z monitoringiem wizyjnym, gazociągiem oraz melioracją.

Czytaj więcej

03 lipca 2020

3 lipca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg serwisowych, uzupełniano także humus na skarpach na trasie S5. Ponadto prowadzono prace porządkowe, montowano płotki herpetologiczne. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

26 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty w zakresie profilowania i zagęszczenie na pasach technologicznych i drogach serwisowych, w dalszym ciągu trwają prace porządkowe. W zakresie robót branżowych prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową, gazociągiem, melioracją.

Czytaj więcej

20 czerwca 2020

20 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty w zakresie profilowania i zagęszczenia nawierzchni dróg serwisowych, pracach pielęgnacyjnych na skarpach nasypów i wykopów oraz w dalszym ciągu prowadzono prace porządkowe. Prowadzono również prace naprawcze drenażu w pasie rozdziału oraz roboty melioracyjne.

Czytaj więcej

12 czerwca 2020

12 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W dalszym ciągu realizowane są roboty na drogach serwisowych oraz prace porządkowe na drodze S5. W zakresie robót mostowych umacniano faszyną cieki pod obiektami. Ponadto prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

05 czerwca 2020

5 czerwca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty drogowe w zakresie nawierzchni poboczy dróg serwisowych, uzupełniano także humus na skarpach na trasie S5. Ponadto prowadzono prace porządkowe, montowano płotki herpetologiczne oraz dostarczano materiał na potrzeby prac związanych z konstrukcją dróg serwisowych. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

22 maja 2020

22 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty drogowe w postaci prac naprawczych przy skarpach, spoinowanie kostki na rondzie Lipno oraz prace związane z uszczelnieniem ogrodzenia na trasie głównej. W zakresie robót mostowych umacniano faszyną cieki pod obiektami. Prowadzono także prace związane z robotami przy kanalizacji deszczowej i melioracji.

Czytaj więcej

15 maja 2020

15 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z oznakowaniem poziomym na drogach serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe oraz montowano płotki herpetologiczne. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej

15 maja 2020

15 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z oznakowaniem poziomym na drogach serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe oraz montowano płotki herpetologiczne. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej
Strona 2 z 1612345...10...Ostatnia »