Autor Archiwum arkadiusz fiter

10 stycznia 2020

10 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z ogrodzeniem oraz roboty poprawkowe na trasie głównej S5. Kontynuowane są prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W zakresie robót przy obiektowych trwają prace związane z umocnieniami cieków. W zakresie robót branżowych kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Czytaj więcej

23 grudnia 2019

23 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Ukończono prace drogowe na ciągu głównym trasy S5. Kontynuowane są ostatnie odbiory obiektów inżynierskich w ciągu dróg serwisowych. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego. Odcinek drogi został oddany do ruchu w dniu 14.12.2019r.

Czytaj więcej

13 grudnia 2019

13 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Ukończono prace drogowe na ciągu głównym trasy S5. Na ukończeniu są prace związane z bieżącym utrzymaniem oraz porządkowaniem terenu przyległego do drogi. Kontynuowane są ostatnie odbiory obiektów inżynierskich w ciągu dróg serwisowych. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Czytaj więcej

6 grudnia 2019

6 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym. Kontynuowane są roboty wykończeniowe, porządkowe oraz utrzymaniowe na całym odcinku drogi S5. W zakresie robót na obiektach mostowych uzyskiwane są ostatnie decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Czytaj więcej

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W ramach robót drogowych zakończone zostały prace związane z warstwą ścieralną na ciągu głównym. Na całym odcinku trwają prace związane z robotami wykończeniowymi montażem wypełnień ekranów akustycznych i barier w pasie rozdziału oraz poboczu. Ponadto kontynuowane są prace związane z oznakowaniem poziomym oraz ogrodzeniem ciągu głównego S5.

Trwają prace na 9 obiektach inżynierskich. Wśród wykonywanych prac były montaże barier ochronnych, ekranów akustycznych oraz schodów skarpowych. W zakresie robót branżowych trwały prace związane z oświetleniem i zasilaniem, melioracją oraz kanałem technologicznym.

Czytaj więcej

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Główne prace prowadzone są przy montażu barier w pasie rozdziału oraz w poboczu, ekranach akustycznych, oznakowaniu poziomym oraz ogrodzeniach. Kontynuowane są prace na drogach serwisowych przy warstwach konstrukcyjnych podbudowie oraz warstwie wiążącej AC WMS i warstwie ścieralnej.
W zakresie robót mostowych realizowane są prace związane z przeciwspadkami z asfaltu lanego, barierami energochłonnymi oraz warstwami asfaltu lanego na obiektach.
W ramach robót branżowych wykonywano prace związane z energetyką, oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz melioracją

Czytaj więcej

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na drodze S5. Trwają ostatnie roboty związane z konstrukcją nawierzchni po przebudowanej kolizji gazowej. W zakresie robót wykończeniowych montowano bariery w pasie rozdziału i na poboczu, ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe. W dalszym ciągu są prowadzone prace związane oznakowaniem poziomym oraz pionowym.
Roboty trwają na wszystkich niezakończonych do tej pory obiektach. Montowano balustrady oraz schody skarpowe, trwają prace związane z hydrofobizacją obiektów oraz układaniem asfaltu lanego na obiektach, umacniano także cieki pod obiektami.
W zakresie robót branżowych trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, drenażu w pasie rozdziału. Ponadto budowano elementy oświetlenia drogowego oraz zasilania elektroenergetycznego

Czytaj więcej
Strona 3 z 1412345...10...Ostatnia »