Autor Archiwum arkadiusz fiter

08 maja 2020

8 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty drogowe związane z uzupełnieniem humusu na skarpach w ciągu drogi S5. Ponadto wykonywano umocnienie oraz odmulanie rowów. W zakresie robót mostowych uzupełniano kostkę na stożkach na węźle Kościan Południe. Prowadzono ponadto prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji i przebudowie kolizji wodociągowej.

Czytaj więcej

08 maja 2020

8 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty drogowe związane z uzupełnieniem humusu na skarpach w ciągu drogi S5. Ponadto wykonywano umocnienie oraz odmulanie rowów. W zakresie robót mostowych uzupełniano kostkę na stożkach na węźle Kościan Południe. Prowadzono ponadto prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji i przebudowie kolizji wodociągowej.

Czytaj więcej

03 maja 2020

3 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W zakresie prac drogowych układano warstwę wiążącą oraz ścieralną na drogach serwisowych, ponadto wykonywano obrzeża i kostki betonowe, w dalszym ciągu uzupełniano humus na skarpach. Trwają prace przy obiektach inżynierskich wśród wykonywanych prac były montaże furtek, hydrofobizacja podpór oraz spoinowanie desek gzymsowych. Kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2020

17 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe przy krawężnikach oraz montażu furtek w ogrodzeniu. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej monitoringu oraz melioracji.

Czytaj więcej

10 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano prace przy warstwie ścieralnej, wiążąca oraz podbudowie z kruszywa łamanego. Trwają prace poprawkowe i wykończeniowe na trzech obiektach. Kontynuowane są ponadto roboty branżowe związane z kanalizacją deszczową, monitoringiem i melioracją.

Czytaj więcej

03 kwietnia 2020

3 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążącej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto układano krawężniki oraz montowano ogrodzenia i furtki przy trasie głównej. Na dwóch obiektach trwają prace poprawkowe i wykończeniowe. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej – prace wykończeniowe i porządkowe, monitoringu układanie linii światłowodowej oraz melioracji wykonanie faszyny na rowach.

Czytaj więcej

27 marca 2020

27 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są prace przy ogrodzeniu(bramach oraz furtkach). Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W dalszym ciągu kontynuowane są prace branżowe związane z melioracją, oświetleniem, monitoringiem oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

20 marca 2020

20 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są prace przy ogrodzeniu(bramach oraz furtkach). Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W zakresie robót mostowych trwają prace pielęgnacyjne na obiektach w ciągu trasy S5. W dalszym ciągu kontynuowane są prace branżowe związane z melioracją, oświetleniem, monitoringiem oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

13 marca 2020

13 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace przy ogrodzeniu trasy S5. Ponadto wykonywane są roboty związane z drogami serwisowymi. Trwają prace pielęgnacyjne na obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wykonywane są roboty branżowe w zakresie melioracji, kanalizacji deszczowej, monitoringu oraz oświetlenia

Czytaj więcej
Strona 3 z 1612345...10...Ostatnia »